logo 1

Back

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

 

Договір купівлі-продажу №_____

м. Київ                                                                                                                                  “___” _____________ 2014 року          

                     _______________________________________________________, що надалі іменоване «Продавець», в особі ___________________________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку та _________________ _____________________, що надалі іменоване «Покупець», в особі ___________________________________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі іменовані «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

...

Скачать Договір купівлі-продажу DOC, DOCX.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: