logo 1

Акт виконаних робіт (послуг) до цивільно-правового договору ЗРАЗОК

Акт виконаних робіт (послуг) до цивільно-правового договору ЗРАЗОК

АКТ

прийому наданих послуг до цивільно-правового договору #___

 

м. Київ                                                                           «__» _____2020 року

 

Фізична особа, …, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і товариство з обмеженою відповідальністю “…”, в особі директора …, який діє на підставі Статуту, назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», склали цей Акт про те, що послуги (робота) передбачена договором № ____________ від _____________ 2020 року ВИКОНАВЦЕМ були надані, а ЗАМОВНИКОМ прийняті, а саме:

  •     _;
  •     _;
  •     _;
  •     _;
  •     _.

 

Враховуючи вищевказане та враховуючи обсяг наданих послуг (роботи), узгоджена Сторонами винагорода ВИКОНАВЦЯ склала:

 

___________ грн. (__________ гривень) 00 коп. (без ПДВ).

 

Підписанням даного Акту Сторони засвідчують, що послуги (робота) надані (виконана) ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКОВІ належним чином, відповідно до умов Договору, а також вимог, що звичайно ставляться до таких або подібних послуг (робіт), СТОРОНИ претензій одна до одної не мають.

 

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН   

 

    

ВИКОНАВЕЦЬ

____________________/_________

            БП

      

 

 

ЗАМОВНИК

___________________/________

 МП

 

Акт до цивільно-правового договору ЗРАЗОК.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: