Адвокат Київ. Київський міський центр правової допомоги адвокатів.

Оскарження рішення про коригування митної вартості.

Оскарження рішення про коригування митної вартості.

Згідно ч.4 ст.55 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI зі змінами й доповненнями (далі - МК УКРАЇНИ) під час митного оформлення при прийнятті органом доходів і зборів письмового рішення про коригування митної вартості товарів, декларант або вповноважене їм особа може здійснити коректування заявленої митної вартості в строк установлений ч.2 ст.263 МК УКРАЇНИ.

     Декларант може провести консультації з органом доходів і зборів з метою обґрунтованого вибору методу визначення митної вартості на підставі інформації, яка наявний в органі доходів і зборів (ч.5 ст.55 МК УКРАЇНИ).

     На вимогу декларанта консультації проводяться в письмовій формі (ч.6 ст.55 МК УКРАЇНИ).

     Згідно з положеннями ч. 7 ст. 55 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами й доповненнями (далі – МК УКРАЇНИ) у випадку незгоди декларанта або уповноваженого їм особою з рішенням органа доходів і зборів про коректування заявленої митної вартості товарів, орган доходів і зборів за обігом декларанта або уповноваженого їм особи випускає товари, які декларуються, у вільний обіг за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю цих товарів, певної декларантом або уповноваженим їм особою, і забезпечення сплати відмінності між сумою митних платежів, обчисленої згідно з митною вартістю товарів, поданою декларантом або уповноваженою їм особою, і сумою митних платежів, обчисленої згідно з митною вартістю товарів, певної органом доходів і зборів, шляхом надання гарантій згідно з розділом X МК УКРАЇНИ. Термін дії таких гарантій не може перевищувати 90 календарних днів від дня випуску товарів.

     У випадку надання декларантом або вповноваженої їм особою додаткових документів орган доходів і зборів розглядає представлені додаткові документи й протягом 5 робочих днів з дати їх отримання і виносить письмове рішення щодо визнання заявленої митної вартості й скасовує рішення про коригування заявленої митної вартості або надає обґрунтовану відмову у визнанні заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів (ч. 9 ст. 55 МК УКРАЇНИ)

     У такому випадку надана фінансова гарантія відповідно вертається (вивільняється) або реалізується в порядку й у строки, визначені МК УКРАЇНИ ( п. 9 ст. 55 МК УКРАЇНИ).

     Якщо орган доходів і зборів протягом строку, зазначеного в ч. 9 ст. 55, не надає обґрунтованої відмови у визнанні заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів, уважається, що декларантом або вповноваженої їм особою митну вартість на товари визначене правильно. У такому випадку орган доходів і зборів скасовує рішення про коректування заявленої митної вартості, а надана фінансова гарантія вертається (вивільняється) у порядку й строки, певні МК УКРАЇНИ ( п. 10 ст. 55 МК УКРАЇНИ).

     Повернення фінансової гарантії проводиться з депозитного рахунку, відкритого на ім'я органа доходів і зборів у Головному управлінні Державного казначейства України. Для повернення цих коштів платником податків подається в орган доходів і зборів заява довільної форми, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або фізичний особою (п. п. 1, 2 р. ІІ наказу Державної митна служба від 20.07.2007 № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, які враховуються на відповідних рахунках митного органа як передоплата, і митних та інших платежів, помилково й/або надмірно сплачених у бюджет, контроль над стягненням яких здійснюється митними органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 1097/14364.)

     У випадку підтвердження рішення про коректування митної вартості суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті в державний бюджет платником податків безпосередньо на єдиний казначейський рахунок (ч.1 ст. 298 МК УКРАЇНИ). Перерахування сум митних платежів у Державний бюджет України із зазначених рахунків органа доходів і зборів здійснюється цим органом доходів і зборів (ч. 3 ст. 298 МК УКРАЇНИ).

Порядок оскарження рішення про коригування митної вартості.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: