logo 1

Оскарження рішення про коригування митної вартості.

Оскарження рішення про коригування митної вартості.

Згідно ч.4 ст.55 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI зі змінами й доповненнями (далі - МК УКРАЇНИ) під час митного оформлення при прийнятті органом доходів і зборів письмового рішення про коригування митної вартості товарів, декларант або вповноважене їм особа може здійснити коректування заявленої митної вартості в строк установлений ч.2 ст.263 МК УКРАЇНИ.

     Декларант може провести консультації з органом доходів і зборів з метою обґрунтованого вибору методу визначення митної вартості на підставі інформації, яка наявний в органі доходів і зборів (ч.5 ст.55 МК УКРАЇНИ).

     На вимогу декларанта консультації проводяться в письмовій формі (ч.6 ст.55 МК УКРАЇНИ).

     Згідно з положеннями ч. 7 ст. 55 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами й доповненнями (далі – МК УКРАЇНИ) у випадку незгоди декларанта або уповноваженого їм особою з рішенням органа доходів і зборів про коректування заявленої митної вартості товарів, орган доходів і зборів за обігом декларанта або уповноваженого їм особи випускає товари, які декларуються, у вільний обіг за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю цих товарів, певної декларантом або уповноваженим їм особою, і забезпечення сплати відмінності між сумою митних платежів, обчисленої згідно з митною вартістю товарів, поданою декларантом або уповноваженою їм особою, і сумою митних платежів, обчисленої згідно з митною вартістю товарів, певної органом доходів і зборів, шляхом надання гарантій згідно з розділом X МК УКРАЇНИ. Термін дії таких гарантій не може перевищувати 90 календарних днів від дня випуску товарів.

     У випадку надання декларантом або вповноваженої їм особою додаткових документів орган доходів і зборів розглядає представлені додаткові документи й протягом 5 робочих днів з дати їх отримання і виносить письмове рішення щодо визнання заявленої митної вартості й скасовує рішення про коригування заявленої митної вартості або надає обґрунтовану відмову у визнанні заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів (ч. 9 ст. 55 МК УКРАЇНИ)

     У такому випадку надана фінансова гарантія відповідно вертається (вивільняється) або реалізується в порядку й у строки, визначені МК УКРАЇНИ ( п. 9 ст. 55 МК УКРАЇНИ).

     Якщо орган доходів і зборів протягом строку, зазначеного в ч. 9 ст. 55, не надає обґрунтованої відмови у визнанні заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів, уважається, що декларантом або вповноваженої їм особою митну вартість на товари визначене правильно. У такому випадку орган доходів і зборів скасовує рішення про коректування заявленої митної вартості, а надана фінансова гарантія вертається (вивільняється) у порядку й строки, певні МК УКРАЇНИ ( п. 10 ст. 55 МК УКРАЇНИ).

     Повернення фінансової гарантії проводиться з депозитного рахунку, відкритого на ім'я органа доходів і зборів у Головному управлінні Державного казначейства України. Для повернення цих коштів платником податків подається в орган доходів і зборів заява довільної форми, підписана керівником і головним бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або фізичний особою (п. п. 1, 2 р. ІІ наказу Державної митна служба від 20.07.2007 № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, які враховуються на відповідних рахунках митного органа як передоплата, і митних та інших платежів, помилково й/або надмірно сплачених у бюджет, контроль над стягненням яких здійснюється митними органами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 за № 1097/14364.)

     У випадку підтвердження рішення про коректування митної вартості суми митних платежів, нараховані органом доходів і зборів, підлягають сплаті в державний бюджет платником податків безпосередньо на єдиний казначейський рахунок (ч.1 ст. 298 МК УКРАЇНИ). Перерахування сум митних платежів у Державний бюджет України із зазначених рахунків органа доходів і зборів здійснюється цим органом доходів і зборів (ч. 3 ст. 298 МК УКРАЇНИ).

Порядок оскарження рішення про коригування митної вартості.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: