logo 1

Розрахунки із кримськими контрагентами.

Розрахунки із кримськими контрагентами може здійснюватися в гривні через іноземні банки.

Банк має право зарахувати на рахунок резидента-одержувача кошту в гривнях на підставі відповідних договорів з контрагентами з АР Крим.

Порядок розрахунку із кримськими контрагентами.

Розрахунки із кримськими контрагентами.

НБУ роз'яснило питання зарахування на рахунки резидентів в уповноважених банках коштів у гривнях від продажу товарів по договорах з контрагентами з АР Крим і м. Севастополя.

Хоча валютне законодавство й не визначає особливостей проведення резидентами розрахунків за продукцію, роботи, послуги на підставі договорів з контрагентами з АР Крим, однак відомо, що гривню дозволяється використовувати у відповідних розрахунках резидентів по договорах як з резидентами, так і з нерезидентами.

А згідно з пунктом 4.4 роздягнула 4 Положення про відкриття й функціонуванні в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті й у гривнях режим кореспондентського рахунку банку-нерезидента в гривнях дозволяє здійснення операцій у національній валюті, зокрема «в інших випадках, передбачених законодавством України».

Таким чином, з метою забезпечення в умовах тимчасової окупації одержання резидентами приналежних їм коштів від продажу товарів по договорах з контрагентами з АР Крим, уповноважений банк має право зарахувати на рахунок резидента-одержувача кошту в гривнях за продукцію, роботи, послуги на підставі відповідних договорів із кримськими контрагентами. Однак ці кошти повинні зробити через кореспондентські рахунки іноземних банків ( крім банків, розташованих або здійснюючих свою діяльність на території АР Крим) у гривнях, відкриті в уповноважених банках.

При цьому банк зобов'язано перевіряти правомірність вступу таких коштів на підставі відповідного договору.

Розрахунки із кримськими контрагентами.

 ВАЖЛИВО! ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАСТУПНІ СТАТІ: